Cementa
Concrete Mix Design
Concrete Mix Design
Välkommen till Concrete Mix Design

Pågående projekt med Cementa, CBI, FB, NCC, Nordkalk, Sand&Grus Jehander, Strängbetong, Betongindustri, Abetong och Swerock. Finansiering deltagande industriföretag och Energimyndigheten (STEM).

Här kommer inom några månader att presenteras ett betongproportioneringsprogram som skall underlätta ersättningen av naturgrus till bergkross. Hav tålamod!

In near future you will find a concrete mix design program which shall facilitate the introduction of crushed sand in concrete.

Questions: Drop a mail to: hans-erik.gram@cementa.se.